PARIWARA [Iklan Basa Jawa] – Bahasa Jawa Kelas 11 Semester 2

PARIWARA

A    Pangertene Pariwara.  
Pariwara inggih menika sawijining pesen babagan barang/jasa kang digawe dening produsen kang diandharake lumantar mediya (cetak, audio, elektronik) utawa papan panggonan umum kang ditujokake marang bebrayan agung.
B.      Ancase Pariwara
·  Ukara cekak aos.
·  Basa prasaja, gampang ditampa lan dingerteni.
·  Tulisan lan gambare narik kawigaten.
C.      Jiniseng Pariwara
1.       Pariwara Audio : Pariwara kang disampekake kanti nganggo swara tuladhane iklan radio.
2.       Pariwara Visual : Pariwara kang disampekake nggango tulisan utawa gambar kang bisa diamati kanti mripat tuladhane baliho.

3.      Pariwara Audio Visual : Pariwara kang disampekake nggango tulisan/gambar uga swara kang bisa di rungoake lan di deleng tuladhane iklan TV.
"Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia"

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.