Pariwara utawa iklan mestine sampun kita mangertosi saben dinane. Ing artikel samenika kita bakal nyinauni babagan pariwara utawa iklan basa jawa.

A. Pangertene Pariwara

Pariwara inggih menika sawijining pesen babagan barang/jasa kang digawe dening produsen kang diandharake lumantar mediya (cetak, audio, elektronik) utawa papan panggonan umum kang
ditujokake marang bebrayan agung.

B. Ancase Pariwara

  • Ukara cekak aos.
  • Basa prasaja, gampang ditampa lan dingerteni.
  • Tulisan lan gambare narik kawigaten.

C. Jiniseng Pariwara

  • Pariwara Audio : Pariwara kang disampekake kanti nganggo swara tuladhane iklan radio.
  • Pariwara Visual : Pariwara kang disampekake nggango tulisan utawa gambar kang bisa diamati kanti mripat tuladhane baliho.
  • Pariwara Audio Visual : Pariwara kang disampekake nggango tulisan/gambar uga swara kang bisa di rungoake lan di deleng tuladhane iklan TV.

D. Contoh Pariwara

Ing ngisor iki conto-conto iklan basa jawa arupa visul arupa gambar/tulisan.

pariwara iklan basa jawa

pariwara iklan basa jawa

iklan bahasa jawa

Cekap sementen pembahasan babagan Iklan Basa Jawa. Mugi-mugi artikel menika saget manfaat kangge sobat Synaoo sedoyo.

Maturnuwun