Materi

Buku

Tips

Skill

Artikel Terbaru

Cerita Rakyat Basa Jawa – Bahasa Jawa Kelas 11 Semester 2

CRITA RAKYATPengertene Crita RakyatCrita rakyat yaiku cerita kang ana ing swijining daerah lan kan awujud karya kolektif(bebarengan) kang diwarisake kanti turun temurun .Unsur Crita...

Tembang Gambuh Serat Wedhatama dan Artinya

Tembang Gambuh - Tembang utawa sekar yaiku rumpakan basa kanthi paugeran tartamtu kang pangucape kudu nggunakake kagunan swara. Mulane ing tembang macapat ana perangan...

SISTEM EKSKRESI – Biologi Kelas 11 Semester 2

Materi pembelajaran kali ini Synaoo.com akan memberikan materi pembelajaran bab Sistem Ekskresi yang kita temui di SMA kelas 11 semester 2.  Selamat belajar, A. Sistem Ekskresi...

Sistem Pernapasan pada Manusia dan Hewan | materi biologi kelas 11

Pada postingan kali ini, Synaoo.com akan memberikan materi SMA pelajaran Biologi kelas 11 semester 2 Kurikulum 2013 yaitu Bab Sistem Pernapasan pada Manusia dan...

Web Developer

Asnal Masyawi, S.Pd.

Developer

Hiduplah seakan kamu akan mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya.

Kategori