Beranda Bahasa Jawa

Bahasa Jawa

Gamelan : Pengertian, Sejarah, Jenis, Alat dan Cara Memainkannya

Gamelan adalah salah satu kekayaan seni musik tradisional Indonesia yang memiliki daya tarik eksotis dan khas. Dikenal karena keindahan dan keunikan suaranya, gamelan telah...

10 Geguritan Tema Lingkungan Terbaru

Geguritan Tema Lingkungan - Geguritan merupakan salah satu karya sastra bahasa Jawa yang menjadi kekayaan khasanah kebudayaan Bangsa Indonesia. Pengertian geguritan adalah ciptaan sastra berbentuk...

10 Contoh Geguritan Tema Pendidikan Terbaru

Geguritan Tema Pendidikan - Geguritan merupakan salah satu karya sastra bahasa Jawa yang menjadi kekayaan khasanah kebudayaan Bangsa Indonesia. Pengertian geguritan adalah ciptaan sastra berbentuk...

Urutan Tembang Macapat Yang Benar

Pada postingan kali ini Synaoo.com akan memberikan urutan tembang macapat yang benar. Tembang Macapat iku jinise ana 11, gampange karingkes kanthi sebutan MasPuKi SiDurGamMi...

Basa Rinengga : Pengertian, Jenise, Tujuan, Tuladha

Pada postingan kali ini Synaoo.com akan membagikan materi Bahasa Jawa yaitu tentang Basa Rinengga yaiku meliputi pengertian, jenise, tujuan, tuladha / contoh. Berikut ini...

PUPUH KINANTHI beserta artinya

Pupuh kinanthi asale sangka kata "kanthi" kang anduweni arti nggandeng utawa nuntun. Watak tembang kinanthi yaiku kemuliaan, tauladan kang becik, nasihat lan katresnanan. Pelajari Juga :...

PUPUH PANGKUR Beserta Artinya

Pupuh Pangkur merupakan sebuah tembang bagian dari Serat Wedhatama yang tulis oleh KGPAA Mangkunegara IV Kesultanan Yogyakarta. Pada postingan kali ini, Synaoo.com akan memberikan materi...

PUPUH SINOM Beserta Artinya

Pupuh Sinom merupakan sebuah tembang bagian dari Serat Wedhatama yang tulis oleh KGPAA Mangkunegara IV Kesultanan Yogyakarta. Pada postingan kali ini, Synaoo.com akan memberikan materi...

PUPUH POCUNG Beserta Artinya

Pupuh Pocung merupakan sebuah tembang bagian dari Serat Wedhatama yang tulis oleh KGPAA Mangkunegara IV Kesultanan Yogyakarta.Pada postingan kali ini, Synaoo.com akan memberikan materi...

PUPUH GAMBUH Beserta Artinya

Pupuh Gambuh merupakan sebuah tembang bagian dari Serat Wedhatama yang tulis oleh KGPAA Mangkunegara IV Kesultanan Surakarta. Pada postingan kali ini, Synaoo.com akan memberikan materi...

Materi Budaya Mantu (Pernikahan Adat Jawa)

BUDAYA MANTU Budaya Mantu Dalam kebudayaan Jawa, banyak upacara-upacara adat yang dilakukan masyarakatnya. Diantara banyaknya kebudayaan Jawa tersebut terbagi menjadi tiga yaitu metu (lahir), manten (nikah),...

Serat Tripama Dandhanggula – Sejarah, Pengertian, Pupuh Lan Pitutur Luhur

Dandhanggula Pada materi kali ini, Synaoo.com akan memberikan materi Bahasa Jawa kelas 12 yaitu Bab Serat Tripama Dhandanggula meliputi sejarah, pengertian, pupuh, tembang, dan pitutur...

Materi Sesorah Pidato Basa Jawa Kelas 12

SESORAHSesorah utawa pidhato yaiku micara utawa nglairake gagasan, panemu saran lisan ing sangarepe wong akeh.Ing materi sesorah pidato basa jawa menika, Synaoo.com badhe medharaken...

GEGURITAN [Puisi Jowo] – materi bahasa jawa kelas 12

Geguritan merupakan salah satu sastra Jawa dengan teman-temannya yaitu Parikan, Panyandra, Purwakanti, dan Panyendhu. Materi geguritan sudah sangat sering kita temui, baik di SMP,  dikelas...

PARIWARA (Iklan Basa Jawa) : Pangertene, Ancase, Jinise lan Contoh

Pariwara utawa iklan mestine sampun kita mangertosi saben dinane. Ing artikel samenika kita bakal nyinauni babagan pariwara utawa iklan basa jawa. A. Pangertene Pariwara Pariwara inggih...

Seni Pagelaran Jawa – materi bahasa jawa kelas 11 semester 2

SENI PAGELARAN JAWAEksposisi1.      ·  ·  ·  2.      ·  ·  ·  ·  3.      ·  ·  ·  ·  4.      ·  ·  ·  ·  ·  ·  1.     ...

Cerita Rakyat Basa Jawa – Bahasa Jawa Kelas 11 Semester 2

CRITA RAKYATPengertene Crita RakyatCrita rakyat yaiku cerita kang ana ing swijining daerah lan kan awujud karya kolektif(bebarengan) kang diwarisake kanti turun temurun .Unsur Crita...

Tembang Gambuh Serat Wedhatama dan Artinya

Tembang Gambuh - Tembang utawa sekar yaiku rumpakan basa kanthi paugeran tartamtu kang pangucape kudu nggunakake kagunan swara. Mulane ing tembang macapat ana perangan...

Popular Posts