Urutan Tembang Macapat Yang Benar

Urutan Tembang Macapat Yang Benar

Pada postingan kali ini Synaoo.com akan memberikan urutan tembang macapat yang benar. Tembang Macapat iku jinise ana 11, gampange karingkes kanthi sebutan MasPuKi SiDurGamMi MeDhanPangkAs. 11 jinis tembang macapat mau ditata runtut kaya lelakune wong urip ing alam...
PUPUH KINANTHI beserta artinya

PUPUH KINANTHI beserta artinya

Pupuh kinanthi asale sangka kata “kanthi” kang anduweni arti nggandeng utawa nuntun. Watak tembang kinanthi yaiku kemuliaan, tauladan kang becik, nasihat lan katresnanan. Pelajari Juga : Sesorah utawa Pidhato basa Jawa  Pugerane Tembang Kinanthi   1. Pada...

PUPUH PANGKUR Beserta Artinya

Pupuh Pangkur merupakan sebuah tembang bagian dari Serat Wedhatama yang tulis oleh KGPAA Mangkunegara IV Kesultanan Yogyakarta. Pada postingan kali ini, Synaoo.com akan memberikan materi pelajaran bahasa Jawa yang berisi tentang Serat Wedhatama Tembang Macapat Pupuh...

PUPUH SINOM Beserta Artinya

Pupuh Sinom merupakan sebuah tembang bagian dari Serat Wedhatama yang tulis oleh KGPAA Mangkunegara IV Kesultanan Yogyakarta. Pada postingan kali ini, Synaoo.com akan memberikan materi pelajaran bahasa Jawa yaitu Serat Wedhatama Tembang Macapat Pupuh Sinom pada 15...

PUPUH POCUNG Beserta Artinya

Pupuh Pocung merupakan sebuah tembang bagian dari Serat Wedhatama yang tulis oleh KGPAA Mangkunegara IV Kesultanan Yogyakarta.Pada postingan kali ini, Synaoo.com akan memberikan materi pelajaran bahasa Jawa yaitu Serat Wedhatama Tembang Macapat Pupuh Pocung pada 33...