Beranda Bahasa Jawa 10 Geguritan Tema Lingkungan Terbaru

Potingan Terkait

10 Geguritan Tema Lingkungan Terbaru

Geguritan Tema Lingkungan – Geguritan merupakan salah satu karya sastra bahasa Jawa yang menjadi kekayaan khasanah kebudayaan Bangsa Indonesia.

Pengertian geguritan adalah ciptaan sastra berbentuk syair yang biasanya dilagukan dengan tembang (pupuh) yang sangat merdu. Namun seiring berjalannya waktu, berkembangnya selera masyarakat, berkembangnya bahasa dari masa ke masa, menyebabkan pergeseran penggunaan istilah geguritan yang pada awalnya memuat pengertian di atas, geguritan digunakan untuk menyebutkan puisi Jawa secara keseluruhan.

Geguritan atau Puisi Bahasa Jawa sendiri memiliki tema yang sangat banyak, diantaranya tema pendidikan, kepahlawanan, ketuhanan, cinta, alam dan tema-tema lainnya. Pada artikel ini kita akan berbagi contoh-contoh geguritan tema lingkungan secara lengkap dan mendalam.

Sabtu Bersih

Dina Setu ing wanci enjang
Suasono Tasih katon Remeng
Katambah Kluruk pitik kang gayeng
Katon Siswa SMP kang Nggrengseng

Wanci Sekolah miwiti pasinaon
Katah siswa kang sami pitakon
Sabtu enjang kagem lingkungan kemawon
Kerja bakti resek pasinaon

Namung tekat saiyeg saeka kapti
Yambut gawe bareng kanthi senengen ati
Tansah sehat kang diupadi
Lingkungan sekolah kang tetep asri

Sawah

Sawah…
Lemahmu kang ombo
Warnamu kang ijo
Penak yen disawang

Sawah…
Anggonku nandur pari
Saben dino pak tani ngeramut kowe
Ana bekecot, ulo, tikus lan sapenunggalane

Sawah…
Yen ora ono kowe aku lan sakabehane manungsa ora bisa mangan sego
Saben panen beras ngelumpok akeh
Janjiku ora bakal ngerusak kowe

Pesisir Wengi

Angin sumilir, lintang selaksa wulan anyuluh
Nipta hening ing pesisir
Senajan guruh ombak ora putus-putus

Nalika purnama manjer ing tengah langit
Ana rasa ngambang ing njero dodo
Lir angin kang nyusup dunyoku iki
Amok ombak njeroneng raga
Sirep dadi tentrem ing njero ndunya
Lego karya segoro
Setiya tanpo semoyo

Lintang Panjer Rahina

Nalika bumi isih sepi
Lintang panjer rahina wis tangi
Menehi Pepadhang sagung dumadi
Kang wiwit gumregah ngupaya rejeki

Para among tani wis ndalidir mecaki galengan
Mbok bakul sinambiwara wus sengkut makarya
Para ngulama tumungkul mengestu puja
Para santri wiridan ngaji

Jago kluruk sesautan
Melu tasbeh marang pangeran
Ndonya wis gagat rahina
Maringi kalodhangan janma ngupadi pangupajiwa

Bumiku

Kabentang indahe bumiku.
Tan katon ijo royo-royo.
Para kewan pada manut mring ndarane.
Ana ing sawah anggarap siti.

Nanging, saiki ora koyo mbiyen.
Nanging, saiki bumiku wis rusak.
Koyo-koyo wis ora ana ijo-ijoan meneh.
Karono ulahe manungsa.

Leno marang wektu.
Lan nglirwakake kewajiban.
Marang gusti,
Sing akaryo jagad.

Alam Kang Lestari

Bukit-bukit kang ijo
Sawah-sawah kang selak kuning
Swara alang-alang kang gumrising
Ndadikna atikku ayem lan tentrem

Wit – witan kang rindang
Embun kang nyejukake ati
Lemah kang subur lan gembur
Alamku, alam kang apik lan agung

Swara tetembangan manuk sing mabur
Swara banyu kang netes-netes
Angin kang sumrisik ngrasuk ati
Pancen lestantun alamku

Alam kang adhem hawane
Alam kang endah isine
Alam kang bisa nentremake
Iki alamku, alam kang lestantun

Wit-Witan Pinggir Dalan

Aku mlaku, nanging mripatku nyawang sliramu
Aku mandheg, sliramu malah ngguya-ngguyu
Saya edhum…
Saya seger lan ngresepake ati….

Nalika ngaso, sliramu sing dak ampiri
Nalika kesel, sliramu sing dak gawe sambat

Pang-pangmu bisa gawe sendhenan
Godhongmu sing ngrembuyung kaya dadi payung alam
Ngresep panas sing teka..
Ngalangi udan sing moro..

Nanging atiku nangis..
Nyawang sliramu sing wis ilang dadi bangunan

Got padha mudhal yen udane deres
Nanging lemahe padha nela yen udane ora teka

Ora ana maneh sing nyerep panase sang surya
Ora ana meneh sing ngalangi derese udan
Lan,
Ora ana maneh panggon iyupan sing biasane dak ampiri

Saiki…
Dak terusake lakuku
Nalika tak sawang bangunan iku,
Aku kelingan marang sliramu…

Oh…
Wit-witan pinggir dalan…

Dak enteni bibit penerusmu…

Bumiku Sampun Sepuh
(Frisca Ramadhani)

Ora nyangka, ora nduga, ora krasa
Bhumiku iki uwis ora enom
Yuswa punjul saka 4.500 miliar tahun
Tua, tua banget

Duh Gusti…
Kula dereng siap
Sangu kula dereng cekap
Amargi tasih kathah luput kula
Luput marang panjenengan, luput marang sepadan

Gusti
Kula tasih pengen ngrasakke dadi wong gedhe
nyenengake bapak kaliyan ibu
ndue anak lan putu
nganti mbesuk bisa mantu

Njaga Lingkungan
(Fiaovi)

Lingkungan kudu dijogo
Supaya ora ono penyakit moro
Karesikan paling utomo
Amargo biso
Dadekake awak sehat lan tentreme dodo

Mulane dadi manungso
Kudu bisa tumindak becik ojo
Sampek tumindhak olo
Supaya lingkungan tetep ono
Supaya anak putu bisa ngrasakno
Lingkungan kang endah ing dunyo

Kito sedoyo
Kudu ngramut kelestarian lingkungan
Ben ora ono pandangan
Kang nyepetno mripat sing nyawang
Ben enak dirasakke lan disawang
Dening kabeh makhluk kang urip

Alam Kang Lestari
(Rikiega)

Bukit-bukit kang ijo
Sawah-sawah kang selak kuning
Swara alang-alang kang gumrising
Ndadikna atikku ayem lan tentrem

Wit – witan kang rindang
Embun kang nyejukake ati
Lemah kang subur lan gembur
Alamku, alam kang apik lan agung

Swara tetembangan manuk sing mabur
Swara banyu kang netes-netes
Angin kang sumrisik ngrasuk ati
Pancen lestantun alamku

Alam kang adhem hawane
Alam kang endah isine
Alam kang bisa nentremake
Iki alamku, alam kang lestantun

Baca Juga : Contoh Geguritan Tema Pendidikan

Demikian kumpulan contoh geguritan tema pendidikan yang dapat dibagikan oleh Synaoo.com. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Kategori