Beranda Bahasa Jawa 10 Contoh Geguritan Tema Pendidikan Terbaru

Potingan Terkait

10 Contoh Geguritan Tema Pendidikan Terbaru

Geguritan Tema Pendidikan – Geguritan merupakan salah satu karya sastra bahasa Jawa yang menjadi kekayaan khasanah kebudayaan Bangsa Indonesia.

Pengertian geguritan adalah ciptaan sastra berbentuk syair yang biasanya dilagukan dengan tembang (pupuh) yang sangat merdu. Namun seiring berjalannya waktu, berkembangnya selera masyarakat, berkembangnya bahasa dari masa ke masa, menyebabkan pergeseran penggunaan istilah geguritan yang pada awalnya memuat pengertian di atas, geguritan digunakan untuk menyebutkan puisi Jawa secara keseluruhan.

Geguritan atau Puisi Bahasa Jawa sendiri memiliki tema yang sangat banyak, diantaranya tema pendidikan, kepahlawanan, ketuhanan, cinta, alam dan tema-tema lainnya. Pada artikel ini kita akan berbagi contoh-contoh geguritan tema pendidikan secara lengkap dan mendalam.

Arti Tekamu
(Putri Mulyasari)

Ing petenge arah lan langkahku iki
Panjenengan dados srengenge kangge uripku
Menehi sumunar cahya kanggo kabeh pengarepan
Panjenengan madhangi lurung-lurung kang buntu
Liwat sorotan cahya kang metu saka swara lan tuturmu

Ing kelas kang ayem tentrem iki
Aku nangkep artine panguripan
Mung marang panjenengan gegayuhan dipun taruhaken
Lan marang panjenengan pengarep kang luwih becik
Panjenengan Kang nemtokake nasib bangsa Paduka
Boten mokal kagem panjenengan
Mujudake generasi emas bangsa kang gemebyar ing pepeteng

Saben dina panjenengan nindakake kagiyatan mulya iki
rasa sabar uga rasa ikhlas ndampingi saben dina
sakabehe ing donya ora bisa mbales jasamu
yaiku jasamu kang iso nggawe bintang ing pepeteng
kita ora bisa ngganti jasamu karo opo bae
Nanging, kita bakal nggawe panjenengan bangga
Jasamu bakal kita pangeti sajrone uripku
bakal kita pengeti ing sajroning ati
lan ora bakal lebur dening puteran wektu

matur nuwun sanget, guru ingkang kula tresnani
Tanpa panjenengan bakal peteng ……
lan amarga panjenengan urip dadi migunani

Sekolahku
(Satrio Adi W)

Bangunan kang megah
Ayem, endah lan asri
Nambahi bungah atiku
Nambahi semangat siswa siswine
Golek ilmu kanggo mbesukke
Saben dino aku ngrungokke piwulange guru
Ora tau mbadal yen dituturi
Merga aku ngerti yen guru iku digugu lan ditiru
Tambah dina tambah marem atiku
Sekolah menyang SMP
Sing tambah maju prestasine

Cita-Citaku
(Yunda Dayanti)

Esuk budhal sekolah
Sore nyekel buku
Awan daknggo turu
Mung arep nggayuh cita-citaku
Yen dak roso ora ono wektu dinggo senenge atiku
Aku sinau saben dina
Tansah manut dhawuhe wong tuwaku
Supaya aku dadi bocah pinter
Ing tembe bisa mujudake cita-citaku
Bisa mendhem jero lan mikul dhuwur marang wong tuwa
Bisa mulyakne wong tuwaku
Lan utamane bisa bekti marang wong tuwaku
Ya mung kanti cita-cita iki aku bisa semangat
Semangat sinau
Lan uga semangat nggayuh kabeh keinginanku

Kelasku
(Aprilia Tri Mawarni)

Kelasku…
Kelas kang resik lan apik
Kelas kang muride akeh
Kabeh muride guyup rukun
Murid kang senengane sinau

Kelasku…
Bocahe ayu-ayu
Sing lanang yo bagus-bagus
Watake beda-beda saben bocah
Nanging saben dina saben diwulang rame banget
Nganti nggawe gurune duka

Kelasku…
Ing tembok-tembok kelas
Akeh tempelan kertas asilku sinau
Akeh tulisan-tulisan sing nginspirasi aku

Kelasku…
Ngarepan kelas mesthi resik
Ora ono sampah secuil wae
Mula njero kelas hawane seger
Aku seneng manggon ing kelasku

Ruang Kelasku
(Yulia Wulansari)

Kelasku…
Kelas kang apik lan rapi
Bocahe pinter-pinter
Bocahe wadon yo ayu-ayu
Bocahe lanang senengane rame

Kelasku…
Bocahe gedhe-gedhe
Ana sing cendhek lan sing dhuwur
Yen wayah ora diwulang rame koyo pasar
Crita ngalor lan ngidul ora karuan
Aku seneng ing kelas
Amarga kelasku resik lan tumata
Bocahe kompaq
Nandangi apa wae kanti bebarengan

Wayah Esuk
(Dela A.P)

Jago-jago wus padha kluruk
Adzan subuh wus keprungu
Aku banjur njupuk banyu wudhu
Sholat subuh daktindakke kanthi ikhlas

Banyu adem nalesi awakku
Ebun esuk tumetes ing lemah
Srengengene wis njedul saka etan
Para tani budhal menyang sawah
Nggawa pacul lan ubarampe

Bocah-bocah padha budhal sekolah
Numpak pit lan nyangklong tas
Ngiwati dalan sapinggire sawah
Katon asri lan endah

Swasana ayem tentrem
Ora ana keluk motor lan polusi
Hawa resik lan seger dakrasakne

Guruku
(Pita Nadasari)

Guruku
Saben dina mulang aku
Ngantuk ora dipaelu
Nggugah aku sregep sinau
Guruku
Sing mulang aku dadi pinter
Pinter maca lan nulis
Guruku pancen sugih ilmu

Guruku
(Asharaya Mulia I)

Guruku…
Panjenengan ingkang mbimbing lan ndidik kula
Saking mboten mangertos dadi mangertos
Saking mboten saged dados saged

Guruku…
Pitedah panjenengan mboten badhe kula supenaken
Ndadosaken kula tiang ingkang migunani

Guruku…
Namung panjenengan ingkang dados pepujan
Paring ilmu mboten ninggali wekdal
Kulo mboten lali dating sedaya kasaean panjenengan
Matursuwun guru

Panjenengan pahlawan wonten gesang kula
Kulo mboten saget mbales kasaengan panjenengan
Kula among saget nderek ndendonga marang pangeran

Guruku Pepujaku
(Windy Adellia Kusuma)

Guru…
Mung sliramu sing dadi pepujaku
Paring ilmu ora nyawang wektu
Aku ora bakal lali marang kabeh jasa-jasamu

Guru…
Swaramu tansah dak ilingi
Pituturmu ora bakal dak lali
Ndadekna aku manungsa sing migunani

Guru…
Wayah esuk sliramu rawuh
Panase srengenge ora ndadekna sungkawa
Esem lan donga ndandekna aku mangerti donya

Guru…
Kesele ragamu ora dirasa
Laraning atimu tansah ditampa
Nanging sliramu tetep sareh uga prasaja

Guru
(Fikri)

Ing papan iki aku ngenteni
sliramu sing tak kurmati
ora lali
aku saka ngomah wis nganggo minyak wangi

Guru
awakmu pancen pantes digugu lan ditiru
lakumu ora kesusu
isa gawe tuladha kanggo awakku

Gunemanmu alus ngandhut ilmu
aku ning kene mung iso tiru-tiru
amarga sliramu sugih ilmu

Matur nuwun guru
panjenengan ora wegah ndidik aku
marai aku ben nduweni kepinteran
sliramu ndidik aku ben iso sopan

Gumregah Golek Ilmu

Diwangkara kang nyulud dahana
Tansah agawe riwe saya metua
Gedhene maruta kang nggulung-nggulung bawana
Kadhang kala nggulung gumregah iki uga
Serune swara gludhug ing gegana
Asring uga gawe manah sungkawa
Apa maneh banyu udan kang uyak-uyakan ika
Ngresep mring kulit lan nglunturake waspa
Sanadyan mangkana….
Jejeg jumeneng kudu bisa tak lakoni
Nyanggah badan, nuntun ati
Ngukuri dawane margi
Nimbang aboting pratiwi
Kanggo golek kawruh sing lagi tak titi
Supaya uripku mulya lan migunani
Yen iki pancen takdirku Gusti
Panyuwunku amung siji
Paringi sabar mring awak iki

Demikian kumpulan contoh geguritan tema pendidikan yang dapat dibagikan. Semoga artikel yang kami bagikan dapat bermanfaat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Kategori